Tuyển dụng

Nhân viên Giao hàng
 • Nơi làm việc : TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 5
 • Hạn nộp hồ sơ : 10/02/2018
Nhân viên Marketing
 • Nơi làm việc : TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 10
 • Hạn nộp hồ sơ : 02/02/2018
Nhân viên Bán hàng
 • Nơi làm việc : TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương : Thương lượng
 • Số lượng : 10
 • Hạn nộp hồ sơ : 02/02/2018
Trưởng phòng Marketing
 • Nơi làm việc : TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương : 15000000 sVND
 • Số lượng : 1
 • Hạn nộp hồ sơ : 02/02/2018
Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
 • Nơi làm việc : TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương : 20000000 sVND
 • Số lượng : 1
 • Hạn nộp hồ sơ : 02/02/2018
Kế Toán Trưởng
 • Nơi làm việc : TP Hồ Chí Minh
 • Mức lương : 10000000 sVND
 • Số lượng : 1
 • Hạn nộp hồ sơ : 02/01/2018