Blog

Cafe sạch Arabica

17/11/2017

Đăng bởi:  skdemo

Cafe sạch Arabica hạt dài hơn và to hơn hạt cafe Robusta. Tên khoa học của nó là Coffea Arabica. Ở Việt Nam, còn được gọi...